1500 aanvragen Mest in twee weken, zonder problemen!


Op 1 januari is de sectorapplicatie Mest operationeel geworden. Dat gebeurde met een “big bang”, dat wil zeggen dat alle bedrijven vanaf die datum alle aanvragen via het nieuwe systeem moesten doen. Dat betekent dus ook dat blokkerende fouten niet mogen optreden! En dat is ook niet gebeurd: er hebben zich in de eerste twee weken van de productie maar enkele kleine probleempjes voorgedaan. Terwijl er toch ruim 1500 aanvragen via het systeem werden afgehandeld!

Een “big bang” invoering was nieuw voor het team van CLIENT. In andere sectoren gaat de invoering met een periode van pilot, waarin met een beperkt aantal aanvragen de laatste probleempjes worden opgelost. Probleempjes in de combinatie van het nieuwe systeem, met de vulling (exporteisen en dekkingen), met de documentsjablonen en met de nieuwe werkwijze bij het afgeven van de documenten. Gezien de nieuwe wetgeving was zo’n voorzichtige invoering in de exportsector Mest niet mogelijk.

Dat de invoering zo probleemloos is verlopen, betekent dat veel mensen complimenten verdienen: Ger van der Lee met zijn projectteam, de NVWA in Utrecht, de mensen van DR. Maar voor deze invoering bij Mest horen heel veel van de complimenten te gaan naar de “kwaliteitsmanager” binnen het CLIENT team: Ilona Petersen. Ilona is degene die binnen het programma de kwaliteitsborging regisseert. Zij zorgt ervoor dat testen tijdig en grondig worden uitgevoerd, en zij beoordeelt de overige producten. En heeft nu bewezen dat problemen daadwerkelijk voorkomen kunnen worden.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!