Aanpassing aanvragen inspecties CLIENT Diervoeder


Op 22 februari 2011 is een nieuwe module toegevoegd aan CLIENT Export Diervoeder. Deze module maakt het mogelijk om inspecties aan te vragen bij de VWA middels de knop ‘Inspectie aanvragen’.

De knop ‘Inspectie aanvragen’ wordt beschikbaar voor het bedrijfsleven als er eisen ‘op oranje vallen’. Via deze nieuwe knop krijgen bedrijven de mogelijkheid om een inspectiedatum, inspectietijd en contactpersoon op te geven. Deze velden zijn alleen indicatief en bieden geen garantie dat de (document)inspecties daadwerkelijk op het opgegeven tijdstip uitgevoerd worden.

Momenteel is het nog steeds noodzakelijk om na het aanvragen van een inspectie een e-mail te sturen aan VWACOA@VWA.nl. Ook de (document)inspecties moeten nog op deze wijze worden aangevraagd bij de VWA. In het onderwerp van de e-mail aan Certificering op Afstand (CoA) moet begonnen worden met CLIENT. Dit kan gevolgd worden met het aanvraagnummer; dit nummer is terug te vinden in de orderregel. In de e-mail moeten de exportdatum en het aantal gewenste kopieën van het certificaat worden vermeld. Zonder deze gegevens is de VWA niet in staat uw aanvraag te beoordelen.

Op termijn wordt ernaar gestreefd om het sturen van de e-mail naar CoA niet meer te gebruiken.

Meer informatie over het aanvragen van inspecties vindt u op pagina 32 van de gebruikershandleiding.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!