Activiteiten taskforce in relatie tot veterinaire sector

Boer loopt met koeien over een brug.31-07-2015 |

Zoals bekend is februari jongstleden de Taskforce CLIENT gestart. Binnen deze Taskforce wordt door NVWA en DICTU samengewerkt aan de verbeteringen van de beschikbaarheid van ClIENT. Daarbij zijn al belangrijke successen behaald. In juni jongstleden zijn alle eisen ten aanzien van de beschikbaarheid gehaald.

Daarnaast zijn dit jaar ook een aantal projectleiders gestart. Zij begeleiden zowel interne, externe, nationale en internationale projecten.
Met behulp van hun inzet worden vraagstukken en knelpunten bij de kop gepakt om tot verbeteringen te komen, indien nodig met behulp van nieuwe of aangepaste werkwijzen waar vanzelfsprekend uiteindelijk de exporteur bij gebaat is. Maar zij zijn er ook voor de Toezichthoudend Dierenarts van de NVWA (TDA-er). Bij CLIENT kwamen signalen binnen dat de TDA-ers problemen voorzagen in het CLIENT systeem. In een overleg tussen de systeemeigenaar CLIENT met TDA-ers werden deze besproken, wat geleid heeft tot een aanpassing in het systeem.

Er wordt een informatiesessie ingepland voor de TDA-ers en beheerders van ClIENT (na zomerperiode 2015) om meer zicht te krijgen in wat er leeft rond het gebruik van het systeem (kennisoverdracht) waardoor beide partijen een beter beeld krijgen van zaken waar de exporteur tegenaan loopt en welke rol zij hierbij kunnen spelen. Kortom een win-win situatie waarbij dus zowel de exporteur als de NVWA TDA-er bij gebaat is.