Alternatieve login bij storingen LNV-loket of Mijn Dossier


CLIENT Export heeft een alternatieve login ontwikkeld voor het aanvragen van exportdocumenten als het DR-loket en/of Mijn Dossier niet beschikbaar zijn. Directe gebruikers zijn ook in een rechtstreekse email hierover geïnformeerd.

Voorbereiding

Om gebruik te maken van deze alternatieve manier van inloggen moeten door het exporterende bedrijf een aantal bedrijfsgegevens ingevuld worden in CLIENT Export. Dat gebeurt in ‘beheren bedrijfsgegevens’, tabblad ‘exportgegevens’. De gegevens die u daar in moet vullen staan beschreven in de handleiding(Instructie alternatieve login)

. Het is van belang dat stap 1 t/m 4 zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

Hoe werkt de alternatieve login?

Als het DR-loket en/of Mijn dossier niet bereikbaar zijn ontvangt de gebruiker een e-mail (emailalert) van de NVWA met de mededeling dat CLIENT Export niet op de gebruikelijke manier te benaderen is en dat via de alternatieve login kunt ingelogd kan worden in CLIENT Export. Om redenen van beveiliging wordt de alternatieve login op CLIENT Export alleen opengesteld als het DR-loket en/of Mijn dossier niet bereikbaar zijn.

Mocht u nog verdere vragen hebben dan adviseer ik u contact op te nemen met uw 1e lijnsondersteuning. Deze zijn hierin opgeleid en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!