Archiveren oude aanvragen per 1 november 2017

Illustratie van computerscherm met electronisch certificaat.

09-08-2017 | Beste Gebruikers

e-CertNL heeft als doel de gebruikers te ondersteunen met een systeem waarmee snel en betrouwbaar certificaten kunnen worden aangevraagd. Dit systeem biedt ook ondersteuning bij het eenvoudig beheren van aanvragen. Hiervoor hebben wij het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in e-CertNL aangebracht, waardoor de snelheid en betrouwbaarheid zijn toegenomen. De volgende stap is dat wij de hoeveelheid in e-CertNL opgeslagen informatie terug willen brengen om hiermee de snelheid van e-CertNL verder te verhogen. Om dit te bereiken starten wij 1 november dit jaar met het verwijderen van de oude aanvragen uit CLIENT Export (te beginnen bij de aanvragen van 2008). De verwijderde aanvragen worden vervolgens opgeslagen in een elektronisch archief. De verwijderde oude aanvragen, zijn voor u niet meer te raadplegen.

Om ervoor te zorgen dat een aanvraag beschikbaar voor u blijft is het vanaf 14 augustus a.s. mogelijk om bij een aanvraag vooraf aan te geven dat deze in e-CertNL beschikbaar blijft. Hierdoor wordt de aanvraag niet gearchiveerd en blijft deze voor u te raadplegen.

Archivering: Zichtbaar blijven de aanvragen van 2 volledige jaren en het huidige jaar.

Er wordt gestart met archiveren aanvragen 2008 dit zal onder transitie van bevindingen gefaseerd plaats vinden, medio 2018 zal de archivering afgerond zijn en zal ieder jaar archivering plaats vinden met in achthouding dat 2 volledige jaren en het lopend jaar zichtbaar blijven.

In het scherm CLE0902F komt een nieuw icoon als deze wordt aangevinkt wordt de aanvraag niet gearchiveerd.

Wij adviseren u om voor uw bedrijf, wellicht met behulp van door uzelf gestelde criteria, in beeld te brengen welke aanvragen zinvol zijn om geraadpleegd te kunnen blijven worden. Deze criteria kunnen voor u dan een hulp zijn bij de keus om een aanvraag wel of niet te laten archiveren.