Beëindiging instaptarief


Conform de beslissingen van de externe stuurgroep CLIENT Export van 9 oktober 2009, 16 maart 2010 en 30 september 2010, is het instaptarief voor de met behulp van CLIENT Export gemaakte certificaten per 1 april beëindigd.

Het instaptarief was gedurende de programmafase van CLIENT Export een instrument om bedrijven tijdelijk de gelegenheid te geven tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met de nieuwe werkwijze.

Met de overdracht van CLIENT Export aan de NVWA lijnorganisatie per 1 juli 2011 is de beheerfase aangevangen, de CLIENT beheerorganisatie heeft gemeend de oude afspraken gedurende de afgesproken termijn van negen maand te continueren. Deze termijn verloopt dus op 1 april 2012.

Vanaf april (eerste te verzenden factuur in Mei 2012) zal voor alle sectoren het geïndexeerde tarief ’12 (€4,74) in rekening gebracht worden.

Daarnaast loopt momenteel het onderzoek ‘herijking tarief CLIENT Export’ de resultaten daarvan zullen leiden tot een nieuw te indexeren tarief. U wordt na oplevering van de onderzoeksresultaten geïnformeerd over de impact op het tarief.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!