Belangrijke fase in samenwerking met USA beklonken


Na de recente melding dat het eerste veterinaire certificaat naar de USA een feit was, kon tijdens het werkbezoek aan de USA de bestendiging van dat resultaat gemarkeerd worden met de uitreiking van het eCert schild. In bijzijn van het bijna complete Amerikaanse team werd het schild als blijk van waardering en vertrouwen door de Nederlandse Landbouwraad de heer Martin Oldemonnikhof aan de Amerikaanse projectleider uitgereikt. Vanaf nu worden de vleescertificaten elektronisch door de Food Safety Inspection Service uit onze internationale module gedownload. Dat betekent dat de Amerikaanse Autoriteit de gegevens voor aanvang van het feitelijke transport tot haar beschikking heeft en de noodzakelijke controles al kan uitvoeren voordat de zending de Amerikaanse grens heeft bereikt. Een mooi eerste stap op weg naar uitbreiding naar onze import, de overige veterinaire productstromen, de fytosanitaire handel en uiteindelijk papierloos eCertificeren.

USA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!