Belangstelling vanuit Europa voor CLIENT

Eurpese vlaggen naast elkaar21-10-2015 |

Het afgelopen jaar is vanuit Europa veel belangstelling geweest voor het CLIENT systeem. De Systeemeigenaar CLIENT heeft de afgelopen periode bezoekers ontvangen respectievelijk uit de landen Denemarken, Finland, Duitsland en Zwitserland. Deze bezoekers komen van organisaties die dezelfde soort werkzaamheden verrichten als NVWA. De bezoekers zijn afkomstig uit zowel de fytosanitaire als de veterinaire sectoren. Voor import als export zijn zij op zoek naar efficiënte en effectieve manieren om digitaal informatie te verstrekken en te koppelen. Om deze Europese gasten een informatieve dag te bezorgen wordt een programma gemaakt. In dit programma wordt standaard opgenomen : een introductie van E-cert met behulp van een presentatie en mogelijkheid om te zien hoe het systeem werkt. Dit kan zowel intern als extern. Afhankelijk van eventuele specifieke vragen wordt het programma aangepast. De reacties van de zijde van de bezoekers is altijd positief en het bezoek wordt als leerzaam en zinvol ervaren. Dit alles komt tot stand met behulp van de inzet van de teamleiders CoA , de teamleider TO Import & Export en hun medewerkers. Alleen door middel van gezamenlijke inzet is dit alles mogelijk.

Overleg over kansen in Europa.

Afgelopen maand heeft een Zwitserse delegatie een bezoek aan NVWA CLIENT gebracht. Ook zij hebben, behalve dat zij onder de indruk van het systeem waren, het bezoek als informatief en leerzaam ervaren.