Berichtenboek voor Groenten, Fruit en Sierteelt volledig beschikbaar


Met ingang van 2 augustus is het berichtenboek voor de sector Groenten, Fruit en Sierteelt volledig beschikbaar voor exporteurs. Naast de eerder beschikbaar gestelde testfaciliteiten op het Florecom testcentre, kan nu ook worden getest op de productieomgeving van CLIENT-Export.
De technische documentatie voor het berichtenboek is verkrijgbaar op de site van Florecom (http://sdk.florecom.nl), deze is bereikbaar nadat u zich heeft aangemeld via info@florecom.nl. Op basis van deze documentatie kunt u, of uw solutionprovider de bedrijfseigen aansluiting op berichtenboek ontwerpen en bouwen.

Het testen door exporteurs en solutionproviders vindt in eerste instantie plaats op het testcentre van Florecom. Als deze tests zijn geslaagd, kan het testen op een van de testaccounts op de productieomgeving van CLIENT-Export plaats vinden.

Vanuit het programma adviseren wij exporteurs tijdig te beslissen of ze met het berichtenboek willen gaan werken. De praktijk wijst uit dat het ontwerpen, bouwen en testen van het berichtenboek minstens drie maanden doorlooptijd vraagt.

Voor vragen over het berichtenboek:
Ben Ensink HBAG Bloemen en Planten (b.ensink@hbagbloemen.nl)
Aart Monster CLIENT (a.l.monster@minlnv.nl)
Gerard Lamers Frugicom (g.lamers@tuinbouw.nl)
Gerhard Heemskerk Florecom (gerhard.heemskerk@florecom.nl)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!