Bezoek aan Hongkong aanzet tot electronisch certificeren

Beeldmerk van de Hong Kong Center for Food Safety me op de achtergrond de skyline van Hong Kong.

17-03-2017 | Op 1 maart jongsleden hebben Benno Slot en Lex Moret een bezoek gebracht aan Hongkong.
Aldaar zijn zij in gesprek geweest met de Hong Kong Center for Food Safety (CFS).

In 2014 hebben de laatste vergaderingen met CFS plaatsgevonden waarbij te kennen was gegeven dat de noodzaak van elektronisch certificeren gezien wordt. Gedurende het afgelopen jaar is door de Hongkongse autoriteiten  gewerkt om de juiste ICT omgeving te creëren om uiteindelijk tot elektronisch certificeren te komen.

Tijdens het bezoek van 1 maart zijn specifiek technische zaken in relatie tot elektronische certificeren uitvoerig besproken.  Dit heeft ertoe geleid dat  CFS en NVWA per 1 april 2017 een start maken met het uitwisselen van elektronische export gegevens voor veterinaire producten.

NVWA  en de Nederlandse ambassade in Hongkong bereiden  technische informatie voor zodat per 1 april aanstaande de daadwerkelijke start gemaakt kan worden.

Tevens is bij het bezoek de basis gelegd om in overleg te treden met de Hong Kong Agricultural, Fisheries and Conservation Department  (AFCD) om te zien welke mogelijkheden voor elektronisch certificeren voor hen is. Dit overleg is gepland voor september 2017.

Twee interessante ontwikkelingen, waarvan er een per 1 april aanstaande van start gaat.

Na september 2017 berichten wij u graag verder.

Foto: Exploringlife