Bezoek Ecuador oktober 2016, ondertekening Partnership Arrangement

Beeldmerk van Agrocalidad, de evenknie van de NVWA in Ecuador

16-12-2016 | Afgelopen oktober heeft een 2 daags bezoek aan Lima (Ecuador) plaatsgevonden. Het programma bestond uit een werkbezoek aan de organisatie Agrocalidad, de evenknie van de NVWA.

Tijdens dit werkbezoek zijn Benno Slot en Lex Moret in overleg getreden met onder meer de directies van de afdeling ICT en fytosanitaire certificering. Een overleg met de Nederlandse Ambassade stond ook op de agenda. Tevens was vanuit de ambassade afvaardiging aanwezig bij een mijlpaal die op 14 oktober jl. gepland stond.

Het bezoek van afgelopen oktober stond niet op zich. Voorafgaand zijn diverse bezoeken in de vorm van voorbereidings- en verkenningsmissies aan Ecuador aan de orde geweest.

Het uiteindelijke resultaat van deze werkbezoeken is dat een partnership arrangement tussen Nederland en Ecuador gesloten is. De ondertekening hiervan door de heer Diego Vizcaino Cabezas en de heer Benno Slot heeft op 14 oktober jl. plaatsgevonden (Zie foto). Behalve afvaardiging vanuit de Nederlandse Ambassade van Ecuador was ook de Ecuadoraanse pers hierbij aanwezig.

In deze overeenkomst tussen Nederland en Ecuador wordt de bereidheid uitgesproken om met elkaar samen te werken om tot elektronisch certificering (uiteindelijk tot papierloos) te komen.

De ondertekening van dit document opent voor beiden landen de weg tot verdere mogelijkheden op gebied van import en export. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.