Bijdrage aan inwerkprogramma nieuwe landbouwraden

Bijeenkomst met de landbouwraden01-06-2016 |

Vrijdag 13 mei jongstleden heeft een bijeenkomst plaatsgevonden; inwerkprogramma nieuwe landbouwraden, voor de acht nieuwe landbouwraden die deze zomer hun werk gaan starten.

Deze bijeenkomst was georganiseerd door Gerard Roessink (NVWA), in samenwerking met Ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van besprekingen die het Ministerie van EZ gehad heeft over de invulling die NVWA zou kunnen geven aan deze bijeenkomst zouden de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Algemene informatie over NVWA.
  • Rol NVWA bij import en export dierlijke en plantaardige producten.
  • Elektronisch certificeren.
  • Capacity building

Voor het onderdeel Elektronisch certificeren was input van Benno Slot, Senior Responsible Officer CLIENT, gevraagd in de vorm van een presentatie.

In het kort werd verteld over de geschiedenis van CLIENT, waarbij de vergadering geïnformeerd werd over de stappen die genomen zijn om te komen tot waar CLIENT nu staat. Voor deze aanwezigen was met name informatie over de module Online Verification erg interessant. Met behulp van deze module kan men makkelijk checken op de website van CLIENT Export of een papieren certificaat authentiek is. De vergadering was met name geïnteresseerd hoe dit systeem werkt. Uitgelegd werd dat door middel van het invoeren van de unieke cijfercode die vermeldt is op het papieren certificaat de controle wordt uitgevoerd. Dit alles is eenvoudig te vinden en gebruiksvriendelijk.

Verder wordt over de internationale activiteiten verteld. De laatste ontwikkelingen zijn dat er 1 filmpje over CLIENT Export, vertaald in Frans, Engels en Spaans op de site is geplaatst. Hierin wordt verteld wat de voordelen van CLIENT Export zijn.

Ten aanzien van de internationale samenwerking wordt verteld dat er o.a. met organisaties als IPPC, UN/CEFACT, UNCCTAD wordt samengewerkt om te komen tot bijvoorbeeld verdere standaardisering zoals uniforme afkortingen plantnamen, uniforme procedures etc.

Na afloop van de presentatie stellen de genodigde vragen. Op basis hiervan is de presentatie, de link naar de CLIENT Export site ten behoeve van Online verification en de recent geplaatste filmpjes naar de aanwezigen doorgestuurd.

Wij wensen de deelnemers die naar Myanmar, Rusland, Turkije, Ethiopië, Rwanda, Duitsland, Zuid-Afrika en Oekraïne vertrekken veel succes bij hun nieuwe werkzaamheden.