CLIENT Export Mest in productie


Vanaf 1-1-2010 is CLIENT export mest in productie gegaan. Vanaf die dag moeten alle benodigde documenten voor de export van verwerkte mest, onverwerkte mest en champost via dit systeem worden aangevraagd. Hiermee is de oude omslachtige werkwijze vervangen door een nieuwe efficientere wijze van aanvragen.

De eerste ervaringen zijn zowel bij de mestsector als bij de betrokken overheidinstanties positief. Op de foto wordt het allereerste mestcertificaat uit CLIENT export mest ondertekend door dierenarts Ali Hammidian.

2010-01-03-mest-eerste-certificaat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!