CLIENT Export op 14 februari beschikbaar voor alle exporteurs van Groenten, Fruit en Snijbloemen


De overheid, het bedrijfsleven en het KCB werken sinds eind 2009 aan een systeem voor digitale aanvraag en afgifte van exportcertificaten, via het systeem CLIENT Export. Het zal per 14-2-2011 voor alle exporteurs beschikbaar zijn.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan CLIENT Export voor bloemen, planten, groente, fruit en consumptieaardappelen. Er is een op deze exportsector toegesneden applicatie gebouwd en alle eisen en dekkingen voor alle exportbestemmingen zijn in het systeem gezet. In de huidige fase worden alle koppelingen met de nieuwe VWA (voorheen PD) en keuringsdienst KCB getest om er zeker van te zijn dat, als het systeem voor iedereen beschikbaar komt, alles werkt zoals het moet werken.

Met alle betrokkenen van bedrijfsleven en overheid is een datum vastgesteld voor de vrijgave van het systeem. De datum is vastgesteld op 14 februari 2011. Vanaf die datum kunnen de exportdocumenten met betrekking tot de fytosanitaire keuring geheel digitaal afgewikkeld worden voor de aanvraag, informatie van eisen en dekkingen per land en administratieve zaken rondom de keuring. Vooralsnog wordt een papieren certificaat afgegeven. Een aantal landen heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in een digitaal certificaat. De meeste landen zullen echter voorlopig nog een papieren versie eisen. Voor exporteurs van groeten en fruit zal de papieren versie van het “Kwaliteitscertificaat” komen te vervallen en digitaal afgewikkeld worden.

Voor verdere uitbreiding van CLIENT Export zal ook nog gewerkt worden aan koppeling naar Douane, Kamer van Koophandel en Cites.

Opleidingsbijeenkomsten:
Eerder vonden er in 2010 informatiebijeenkomsten plaats over CLIENT Export. In januari en februari 2011 worden voor respectievelijk de groente/fruit exporteurs en de bloemen/planten exporteurs opleidingssesies georganiseerd. Via Frugi Venta en/of VGB wordt u hierover nader ingelicht.

Wat kunt u nu al doen?

Aanvragen gebruikerscodes:
Voor het online via de webapplicatie aanvragen van een exportcertificaat in CLIENT Export moet u toegang hebben tot ‘Mijn Dossier’ in het LNV Loket. (telefoon 0800-2233322 (gratis)). Voor deze toegang heeft u een gebruikerscode en een wachtwoord nodig. U heeft als bedrijf slechts één gebruikerscode/wachtwoord nodig, ook al werken er meerdere mensen op uw bedrijf met CLIENT Export. Gaat u gebruik maken van het zogenaamde berichtenboek, dan moet u de sleutel daarvoor aanvragen bij VWAFABCLIENTexpo@vwa.nl Wilt u weten op welke wijze u het beste gebruik kan maken van CLIENT? Kijk dan bij de uitleg over de toepassing.

Voor vragen over het gebruik van het berichtenboek kunt u zich wenden tot de Frug I Com Support Desk (079-3470620 of info@frugicom.nl ) dan wel Florecom (Florecom SDK).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!