CLIENT Export van start voor Vis en Visproducten


Voor de invoering van CLIENT Export in de Vis en Visproductensector is onlangs een vooronderzoek uitgevoerd. In het vooronderzoek is de sector op verschillende punten in kaart gebracht waarbij tevens de situatie bij een aantal bedrijven is geanalyseerd.

Naar aanleiding van dit vooronderzoek is in augustus een bijeenkomst georganiseerd waar exporteurs uit de sector, de NVWA, Productschap Vis en het CLIENT Export programma aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is uitgelegd wat de invoering van CLIENT Export behelst en wat de voordelen daarvan op korte en lange termijn zijn. Door Visserijnieuws, die ook bij de bijeenkomst aanwezig was, is hierover een artikel gepubliceerd http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/7195-vishandel-klaar-voor-client-exportafgifte-exportcertificaten-geautomatiseerd.html

De sector reageert enthousiast en geeft aan graag met CLIENT Export aan de slag te willen. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen voor de start van het implementatietraject gedaan. De implementatiemanager die de invoering van CLIENT Export zal leiden is Maarten Mens van Productschap Vis.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!