CLIENT Export voor Bomen en jonge planten van start


Onlangs is gestart met de voorbereiding voor het gebruik van CLIENT Export in de sector Bomen en jonge planten.

Voordat tot de start van CLIENT Export in de sector Bomen en jonge planten werd overgegaan, heeft een vooronderzoek plaatsgevonden. De centrale vraag in dit vooronderzoek was “Is het mogelijk om met behulp van CLIENT Export de exportcertificering substantieel te verbeteren voor de export van boomkwekerijproducten en jonge planten?”. Conclusie uit het vooronderzoek is dat invoering van de sector tot verbetering van de procesgang van exportcertificering leidt. Tevens resulteerde het in een voorstel voor inzet van CLIENT Export in de sector Bomen en jonge planten, toegesneden op de specifieke kenmerken van deze sector.

Naar aanleiding van dit vooronderzoek hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar exporteurs mee konden denken over de sectorapplicatie en waarbij een analyse is gedaan van de toepasbaarheid van de bestaande functionaliteit. Tijdens de bijeenkomst is uitgelegd wat de invoering van CLIENT Export inhoudt en wat de voordelen daarvan op korte en lange termijn zijn.

Daarna is eind september een overleg georganiseerd waar vertegenwoordigers uit de sector, keuringsinstanties, de divisie Plant van de NVWA (vroeger Plantenziektenkundige Dienst), branche-organisaties en het CLIENT Export programma aanwezig waren. Tijdens dit overleg is besloten tot de inzet van CLIENT Export in de sector Bomen en jonge planten. Dit was het startpunt voor de sectorimplementatie.

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen voor de start van een periode van schaduwdraaien getroffen.

De implementatiemanager die de invoering van CLIENT Export leidt, is Jan Lanning. Jan Lanning is namens de sector naar voren geschoven om deze rol te vervullen.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!