Datum ingebruikname CLIENT Export bekend


In nauwe samenwerking tussen de NVWA, het georganiseerde bedrijfsleven, de voormalige PD (thans onderdeel van de VWA) en de certificerende organisaties is er het afgelopen jaar hard gewerkt om het systeem CLIENT Export voor voortkweekmateriaal (bomen, jonge planten en groenteplanten) te ontwikkelen. Met dit systeem kan het bedrijfsleven exportcertificaten en bijbehorende keuringen voor export naar landen buiten de Europese Unie aanvragen. Naktuinbouw en in sommige gevallen het KCB, geven met dit systeem, namens de overheid, het Fytosanitair Certificaat af.

De applicatie wordt per 4 april 2011 beschikbaar gesteld voor alle exporteurs in de sector Voortkweek bomen en jonge planten (inclusief groenteplanten). Dat betekent dat dan alle aanvragen en afgifte van fytosanitaire certificaten voor export naar landen buiten de Europese Unie met CLIENT Export kunnen worden afgehandeld. U kunt ook een ander bedrijf machtigen om namens u aanvragen in te dienen via CLIENT Export. Voorlopig blijft de oude wijze van certificeren echter ook mogelijk, maar deze wordt dan handmatig verwerkt door de keuringsdiensten. De Keuringsdiensten stappen in de toekomst volledig over op de werkwijze met CLIENT Export.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!