De sector van consumptie-eieren en ei-producten per 4 juli 2011 over op CLIENT Export


Door de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit is besloten dat de sector van consumptie-eieren en ei-producten per 4 juli 2011 zal overschakelen op CLIENT Export, zij zullen dan al hun exportinspecties en certificaataanvragen via CLIENT Export afhandelen. Al hun exclusieve verzoeken staan voortaan opgeslagen in CLIENT Export om gebruikt te worden bij het aanvragen van veterinaire certificaten.

De eierensector zal vanaf die datum certificaten kunnen aanvragen voor exportdata van 7 juli 2011 en later. Dit zullen zij doen via de nieuwe webapplicatie Veterinair Algemeen. Deze applicatie is speciaal gebouwd voor diverse kleine veterinaire sectoren zoals huiden, bijenteeltproducten en technische producten. De andere sectoren zullen later aangesloten worden aan CLIENT zodra ook voor hen de exclusievieve en publieke verzoeken zijn toegevoegd in CLIENT Export.

Het proces van certificaatafgifte zal grotendeels hetzelfde blijven zoals het momenteel ook verloopt. Afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit zal de certificaten drukken en waarmerken om deze vervolgens naar de exporteur te sturen. Op termijn zal dit proces veranderen wanneer papieren certificaten verdwijnen en er digitale certificaten uitgewisseld kunnen worden met derde landen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!