Eerste aanvragen CLIENT Export van de Bloembollensector

Assortiment bloembolen02-07-2015 |

Na een periode van gezamenlijke inzet en vasthoudendheid om het eindresultaat te behalen heeft er in de maand juni jl. een heugelijk feit plaatsgevonden. De eerste succesvolle aanvragen zijn een feit!! Vanuit de Bloembollensector, de BKD en de NVWA is veel energie gestoken, gecombineerd met serieuze krachtsinspanningen van beide partijen om deze mijlpaal te bereiken. Met behulp van de inzet van mensen, middelen en tijd kan gemeld worden dat de implementatie van geautomatiseerde afgifte van fytosanitaire certificaten in deze sector gestart is. De eerste aanvragen in de Bloembollensector zijn gedaan! Dit is geweldig nieuws, mede ook vanwege de complexiteit van het proces. Na deze eerste aanvragen zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Wij verwachten een voorspoedige introductie van deze laatste sector in CLIENT.