Eerste veterinaire elektronische certificaat naar USA een feit

Eerste veterinaire elektronische certificaat naar USA een feit

Op 3 mei is het eerste elektronische certificaat in het kader van de pilot project “eCert USA” voor vlees & vleesproducten naar de USA opgemaakt. Het project heeft als doel uiteindelijk het huidige papieren certificaat te vervangen door een elektronisch equivalent. Een randvoorwaarde daarvoor is het een betrouwbare elektronische uitwisseling van de informatie tussen de nationale systemen en een sluitend raamwerk van ondersteunende afspraken. De komende periode zullen de vertrouwde traditionele papieren certificaten leidend blijven en naast het elektronische certificaat aan de Amerikaanse Autoriteiten worden aangeboden. Op het moment dat de wederzijdse autoriteiten voldoende vertrouwen hebben in de nieuwe werkwijze en van alle zendingen elektronische certificaten beschikbaar zijn, zullen we het nieuwe elektronische werkwijze leidend maken. Daarna volgt de laatste stap naar papierloos certificeren: de stip aan de horizon, maar de eerste stap is gezet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!