Eisen en dekkingen uit CLIENT Export voor zaaizaden beschikbaar als open data

Eisen en dekkingen uit CLIENT Export voor zaaizaden beschikbaar als open data

Met ingang van 1 juni 2014 zijn alle eisen en dekkingen uit CLIENT Export als open data* beschikbaar. Op basis van deze eisen en dekkingen worden binnen CLIENT Export de exportwaardigheid bepaald van zendingen.

Deze data kan door de sector gebruikt worden voor eigen toepassingen. De data wordt een keer per 24 uur ververst vanaf de productieomgeving van CLIENT Export. Vanwege de omvang is de data opgedeeld in vier aparte datasets, die tezamen de volledige vulling vormen. Er is een instructie beschikbaar voor het opvragen van de data en de onderlinge relatie.

De data is te vinden op de volgende URL: http://client-export.minlnv.nl/COD-Berichtenboek-context-root/BerichtenboekSoapHttpPort?wsdl

Meer informatie voor sector zaaizaden: NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl.

Meer informatie voor andere sectoren: b.slot@nvwa.nl.

*Aan de data kunnen geen rechten worden ontleent. De exportwaardigheid van zendingen wordt bepaald binnen CLIENT Export.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!