Elektronisch Certificeren voor Ontwikkelingslanden

Logo van UNCTAD 14 in Nairobi

28-07-2016 | Elektronisch certificeren kent om veel verschillende redenen een grote belangstelling, ook ontwikkelingslanden herkennen de toegevoegde waarde ervan voor hun grensoverschrijdende handelsverkeer.

Tijdens de 14-de sessie van United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) in Nairobi was er een side event georganiseerd door UNCTAD om de resultaten van de samenwerking met Nederland op gebied van elektronisch certificeren aan met name ontwikkelingslanden te presenteren.

Tijdens de formele afronding van het project werd Nederland door de plaatsvervangend secretaris generaal van UNCTAD gevraagd om tijdens dit side event aanwezig te zijn om de resultaten mede te presenteren. Het side event werd namens UNCTAD en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken door twee vooraanstaande sprekers geopend.

Als eerste kreeg Mevrouw Sirrimanne (UNCTAD Director Division on Technology and Logistics) het woord, haar moto was “ from decision to action” waarmee zij refereerde aan het thema van de 14-de sessie van de conferentie. Naar haar mening was juist de gepresenteerde samenwerking en de daarin bereikte resultaat ASYCER een aansprekend voorbeeld van dat thema. ASYCER is een op CLIENT (eCertNL) gebaseerde vereenvoudigde versie voor import en exportcertificering van landbouwproducten. Zij gaf aan dat elektronische certificering bijdraagt aan de belangen van zowel de betrokken private partijen alsmede de overheid.

Daarna sprak de heer Rebergen (DG Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), hij benadrukte de unieke samenwerking tussen Nederland en UNCTAD. Hij was verheugd dat ontwikkelingslanden behalve dat zij vanaf nu ook toegang hebben tot de technologie die hen in de gelegenheid stelt markttoegang te behouden tot de grotere economieën in de regio maar ook de competente autoriteiten op een verbeterde wijze ondersteund in de uitvoering van de hun opgedragen handhavende taak op het gebied van certificering.

Om de gerealiseerde producten meer tot de verbeelding te laten spreken demonstreerden de programma manager van UNCTAD de heer Popa en de projectleider de heer Godunov de toepassing en presenteerden zij de integratie met de bestaande UNCTAD douane module en de voordelen die dat heeft voor het risicomanagement aan de grens. Afsluitend was er gelegenheid voor het stellen van vragen.