Export van Consumptieaardappelen, Groenten & Fruit nu volledig via CLIENT


Met CLIENT worden de laatste weken gemiddeld meer dat 10.000 certificaten (of vergelijkbare documenten) per week afgegeven. In week 13 (laatste week van maart) was dit zelfs 13.200. Deze groei is te danken aan het feit dat de sector Consumptieaardappelen, Groenten en Fruit (AGF) nu volledig via CLIENT werkt. Al in het tweede kwartaal van 2012 is met de AGF-sector, de keuringsdienst KCB en de NVWA afgesproken dat per 1 februari 2013 overgeschakeld zou worden op CLIENT. Kort na 1 februari ontstonden er een aantal aanloopproblemen. Zo bleek bijvoorbeeld de performance van CLIENT te wensen over te laten en daarnaast hadden niet alle AGF-bedrijven hun software op orde om te kunnen aansluiten op CLIENT. Er is februari en in maart door alle partijen hard gewerkt om de laatste plooien glad te strijken. De laatste week van maart zijn vervolgens de laatste bedrijven in de AGF-sector definitief overgeschakeld op CLIENT. In de AGF-sector heeft CLIENT een aantal voordelen. Het betekent bijvoorbeeld voor een aantal bedrijven lastenverlichting; minder mensen op de exportafdeling. De kwaliteit van de gegevens (en dus de certificaten) neemt toe, evenals de uniformiteit en met CLIENT is het mogelijk om op termijn over te schakelen van papieren certificaten naar elektronische berichten. In de loop van dit jaar gaat dit waarschijnlijk al spelen bij de export van AGF naar de USA.

Het overschakelen naar CLIENT gaat niet vanzelf. Iedereen ziet absoluut de voordelen, maar ook voor het gebruik van CLIENT geldt dat de kost voor de baat gaat. Individuele bedrijven stellen daarom het gebruik van CLIENT vaak nog even uit. Het afspreken (met de sector en de keuringsdienst) van een datum waarop overgeschakeld moet zijn op CLIENT blijkt een goed instrument. Voor de sector Snijbloemen en potplanten is de datum van 1 maart 2013 afgesproken. Een deel van de sector werkt inmiddels met CLIENT. Daarnaast is het zo dat rond de datum van 1 maart een aantal kinderziektes boven water zijn gekomen (zowel aan de kant van de het systeem als aan de kant van de bedrijven). Deze kinderziektes worden nu opgelost en verwacht mag worden dat deze sector op korte termijn volledig zal overschakelen naar CLIENT.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!