Harmonisering verzoek certificaten en verklaringsteksten


Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan het uniformeren van exportcertificaten en verklaringsteksten. Recent zijn door de VWA, in het kader van het project Certificeren Op Afstand (COA) afspraken gemaakt over herbeoordeling van verklaringsteksten. Begin juli is er een brief door de VWA verzonden waarin alle bedrijven worden geïnformeerd over de harmonisatie van verklaringsteksten in het kader van CLIENT en in de gelegenheid gesteld hun wensen voor verklaringsteksten te melden. Het doel van het project is in juli te beschikken over een complete set van geharmoniseerde verklaringsteksten. In de loop van juli zullen publieke verzoekcertificaten worden samengesteld met deze lijst van verklaringsteksten.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!