Informatie over de storing vanuit Dictu

Computerscherm vol gekleurde programmeercode.

10-05-2017 | In de afgelopen weken zijn herhaaldelijk storingen opgetreden die het berichtenverkeer hebben gestoord.

De problemen waren het gevolg van een zogenaamde penetratietest, dit is een test om de veiligheid van de infrastructuur van onze ICT voorzieningen tot op het diepste niveau te controleren op mogelijke gevoeligheden voor aanvallen van buitenaf. Een andere oorzaak was de migratie van de netwerk connectiviteit (lijn verbindingen) als gevolg van de nieuwe mantelovereenkomst met een nieuwe netwerkleverancier.

In eerste instantie werd gedacht dat de penetratietest, welke werd uitgevoerd op een nieuw gedeelte van de ICT infrastructuur en geen directe koppeling heeft met de Client Export omgeving, de oorzaak was van de problematiek. Na het stoppen van deze penetratietest, bleven de problemen in iets mindere mate aanhouden. Nader onderzoek vertoonde grote hoeveelheden “aanvallen” van buitenaf op onze ICT voorziening. De oorzaak hiervan was dat de nieuwe lijnverbinding veel data, waaronder ook aanvallen, doorliet tot aan de voordeur van onze ICT voorziening. Dit gaf een zware belasting op onze servers om alleen de goede data aan te nemen en de foute data af te slaan, wat resulteert in performanceproblemen / vertragingen op de beschikbaarheid de systemen. In overleg met onze nieuwe netwerkleverancier wordt nader onderzocht waarom deze aanvallen niet in een eerder stadium is tegengehouden; bij onze netwerkleverancier. Momenteel worden veel aanvallen al afgevangen door de netwerkleverancier, waardoor de belasting op de lijnen naar EZ verlaagd is.

Inmiddels is door de laatste actie een flinke verbetering in de performance merkbaar.