Inspectiebezoek VS succesvol verlopen

Inspectiebezoek VS succesvol verlopen

De Verenigde Staten hebben in de periode van 1 t/m 26 juni een inspectiebezoek aan Nederland gebracht.
Hoewel dit bezoek primair in het teken stond van de markttoegang van kalfsvlees en ei-producten tot de Amerikaanse markt is ook beoordeeld of de export van varkensvlees en varkensvleesproducten plaatsvindt overeenkomstig de Amerikaanse eisen.

Gedurende de inspectie is eveneens het systeem van exportcertificering aan de orde gekomen. De inspecteurs waren zeer onder de indruk van wijze van inrichting en ondersteuning door CLIENT ten behoeve van het exportproces.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!