Jaarplan 2017 en Jaarverslag 2016

Omslagen van Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017

18-01-2017 | Het jaarplan voor de generiek uit te voeren taken is klaar, bijgaand vindt u een exemplaar. In dit jaarplan zijn niet de functionele wensen uit de sectorale werkgroepen opgenomen, vanzelfsprekend zijn deze wel in beeld en zoals de titel aangeeft is het nadrukkelijk de bedoeling hier focus op te houden.

2017 zal in het teken staan van verbeterde kwaliteit voor de gebruikers zowel in beleving van de toepassing als een verbeterde procesvoering. Voor deze uitdaging is een “nieuwe” systeemeigenaar bereid gevonden. Jo Vestering zal deze opdracht op zich nemen, gelet op zijn brede ervaring met kwaliteitsborging in o.a. beheerprocessen is hij daarvoor een uitstekende kandidaat. Met de nieuwe inrichting zal ook de naam van de toepassing veranderen van CLIENT naar e-CertNL. De roepnaam CLIENT bleek in diverse gremia tot verwarring te leiden en hoewel er in het gelijknamige (LNV) programma heel veel  is bereik dekt de nieuwe naam beter de functionaliteit. Het zal wel even wennen zijn.

Het Jaarverslag 2016 staat weliswaar nog in de steigers maar het is verheugend dat in december 2016 het 3.000.000 exportdocument met e-CertNL is verstrekt. Na communicatie met de Gebruikersraad komt het volledige jaarverslag binnenkort op deze site.

Het beheerteam blijft met onverminderd enthousiasme aan de slag om het exportproces verder te optimaliseren op juistheid, tijdigheid en efficiëntie.

e-CertNL Jaarplan 2017 (PDF, 138 KB)