CLIENT jaarverslag 2015 en jaarplan 2016

01-04-2016 | In het jaar 2015 is veel werk verzet binnen CLIENT. Het jaarverslag CLIENT 2015 werpt in het kort een terugblik over het afgelopen jaar. Tevens wordt er een vooruitblik gegeven om aan te geven welke zaken er in het jaar 2016 opgepakt worden. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u graag naar het Jaarplan CLIENT 2016.

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van terugwinnen van het vertrouwen van de gebruikers. Dit blijft ook in 2016 de aandacht hebben. Verder zal dit jaar ook in het teken staan van het volledig in gebruik nemen van CLIENT voor alle sectoren.  Dus een jaar vol activiteit.

CLIENT Jaarverslag 2015
PDF | 01-04-2016 | 1,9MB

CLIENT Jaarplan 2016
PDF | 01-04-2016 | 133KB

WordPress PopUp Plugin