Naam wijziging CLIENT Export in e-CertNL

Nederlandse vlag met tekst 'e-CertNL'

03-05-2017 | In 2005 is het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestart met het programma CLIENT Export

De naam was een afkorting van Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst.

De applicatie wordt nationaal en internationaal gebruikt en daardoor is besloten om een nieuwe naam te gebruiken:

                                                                      e-CertNL

e staat voor electronics Cert voor Certificering en NL voor Nederland

Vanaf heden wordt er dus ook gecommuniceerd met de nieuwe naam en is de website aangepast.