Nieuwe brief NVWA over geharmoniseerde teksten verzoekcertificaten Diervoeders voor uitleg aan handelsrelaties


Met de invoering van CLIENT Export Diervoeders vindt harmonisatie plaats van de teksten die gebruikt kunnen worden op verzoekexportcertificaten. Nu zijn er vaak verschillende teksten in gebruik die hetzelfde doel hebben. De afgelopen maanden is er met het een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven intensief gewerkt aan deze harmonisatieslag. De teksten van bepaalde certificaten wijzigen. Om dit te verduidelijken aan handelsrelaties in bestemmingslanden heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een engelstalige brief opgesteld. Deze kan door het bedrijfsleven vrijelijk worden gebruikt om te communiceren over op handen zijn de veranderingen in certificaatteksten.

De versie van de brief die eerder op deze website stond is aangepast op verzoek van het bedrijfsleven.

De nieuwe versie vindt u hier:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!