Nieuwe datum ingebruikname


In een brief van 9 februari kondigde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, in samenwerking met Naktuinbouw en KCB de start aan van CLIENT Export voor bomen en jonge planten. Als datum was 4 april 2011 opgenomen in die brief.

Helaas zijn in de testfase de afgelopen weken een aantal onvolkomenheden gebleken die een succesvolle introductie van het systeem in de weg staan. Het spijt ons dat er uitstel nodig is. Het belang van het bedrijfsleven heeft bij deze beslissing echter voorop gestaan.

De datum waarop de applicatie vrijgegeven zal worden is maandag 2 mei 2011. Alle exporteurs in deze sector bomen/jonge planten kunnen er dan gebruik van gaan maken. Dat betekent dat vanaf die datum alle aanvragen en afgifte van fytosanitaire certificaten met CLIENT Export kunnen worden afgehandeld. Voorlopig blijft de oude wijze van certificeren echter ook mogelijk, maar deze wordt dan handmatig verwerkt door de keuringsdiensten. De Keuringsdiensten stappen in de toekomst volledig over op de werkwijze met CLIENT Export.

Dringend aandachtspunt bestaande invoervergunningen (IVI’s)

In de brief van februari  is u dringend verzocht verzocht éénmalig de actuele IVI’s die u nog gebruikt te melden aan de NVWA. Deze worden dan in het CLIENT systeem opgenomen. Dit is van belang voor een goede werking van CLIENT voor uw sector en uw bedrijf. U wordt nogmaals dringend verzocht deze IVI’s te melden. U kunt het IVI-nummer,land en product e-mailen aan: pd.permit@minlnv.nlGeeft u hierbij duidelijk aan dat het gaat om een bestaande IVI.
Nieuwe IVI’s dient u op de gebruikelijke wijze in bij de NVWA, voorzien van uw adresgegeven en Kamer van Koophandel nummer. De IVI- gegevens worden dan in CLIENT opgenomen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!