Nieuwe functionaliteit e-CertNL Export

01-05-2015 | Verschillende derde landen gaven met de introductie van de meegeprinte handtekening en NVWA stempel op exportverklaringen (tbv levensmiddelen export) aan behoefte te hebben aan een extra zekerheid over de herkomst van de documenten. Enkele landen gaven aan zonder die extra zekerheid blijvende bezwaren te hebben tegen de ingezette verandering. De beheerorganisatie heeft om die reden een website en een onderliggend systeem ontwikkeld waarop de bezitter van het document aan de hand van enkele gegevens op het document, de authenticiteit van document kan controleren. Daartoe is een nieuw gegeven in de voettekst opgenomen en de verwijzing naar de website. De bezitter kan een kopie bekijken van het verstrekte document. Vanzelfsprekend is grote zorg besteed aan de relevante privacy en beveiliging van de getoonde informatie. De nieuwe functionaliteit is per 1 mei beschikbaar op www.e-cert.nl.
Als de nieuwe functionaliteit beproefd is bestaat de mogelijkheid ook de veterinaire en fytosanitaire certificaten in het onderliggende systeem op te nemen.