Historische Aanvragen in E-CertNL (aanvragen ouder dan twee jaar) worden gearchiveerd. Op 4-2-2019 wordt gestart met 2016.


E-CertNL groeit elk jaar en hierdoor neemt, het aantal aanvragen dat wij afhandelen en raadpleegbaar hebben sterk toe. In de praktijk worden aanvragen alleen nog voor de laatste 3 jaar geraadpleegd. Het raadplegen van oudere aanvragen komt daarna nog incidenteel voor.
Om de performance van e-CertNL op peil te houden en te verbeteren, gaan wij de omvang van de in e-CertNL opgeslagen aanvragen terug brengen. Hiervoor de oude aanvragen uit e-CertNL verwijderd en opgeslagen in het archiefsysteem. De verwijderde/gearchiveerde aanvragen zijn na archivering niet meer in e-CertNL op te vragen. Wel is het mogelijk om de certificaten van de aanvraag via knop check certificate op www.e-cert.nl op te vragen, u moet dan over het certificaatnummer en verificatie nummer van het certificaat beschikbaar hebben.

Wanneer u van een aanvraag wilt voorkomen dat deze in het archief wordt geplaatst, dan heeft u de mogelijkheid om bij een aanvraag aan te geven dat deze in e-CertNL wordt bewaard (niet archiveren). Voor meer informatie zie de handleiding op www.e-cert.nl onder toepassing.