NVWA en Zaaizaadsector ondertekenen MoU voor Open Data


Op maandag 16 april heeft de NVWA en een afvaardiging van de zaaizaadsector het Memorandum of Understanding getekend voor het project “Open Data” uit CLIENT-Export. De komende maanden gaat de NVWA samen met het bedrijfsleven werken aan het realiseren van “Open Data” uit CLIENT-Export en slimme toepassingen bij het bedrijfsleven.

Unieke informatie
Nederlandse zaaizaden staan voor hoge kwaliteit en worden om die reden geëxporteerd over de hele wereld. Nederland is achter de VS de nummer twee in de wereld als het gaat om de export van zaaizaden en zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 2 miljard. De zaaizaadsector maakt al twee jaar intensief gebruik van CLIENT-Export voor de export buitend e EU. Dit overheidssysteem bevat alle informatie van alle zaaizaden naar vrijwel alle landen in de wereld. Deze unieke informatie werd tot nu toe alleen gebruikt om het fytosanitaire certificaat op te maken.

De productie van zaaizaden vind voornamelijk buiten Nederland plaats. Bij de veredeling van tomatenzaad zijn tot wel acht verschillende landen betrokken, met elk hun specifieke importeisen. Dus bij zowel de productie als de afzet is het van groot belang te weten wat kan en mag worden geëxporteerd naar de verschillende landen. De planning van de productie en de afzet van zaaizaden is om die redenen complex. Elke exporteur houdt verschillende administraties bij om productie en afzet te kunnen plannen. Deze eigen administraties vormen een administratieve last en zijn onvolledig, ontoereikend en soms zelfs achterhaald. CLIENT-Export bevat alle benodigde informatie in digitale gestandaardiseerde vorm om de processen bij het bedrijfsleven te kunnen ondersteunen.
Door de informatie uit CLIENT-Export als “Open Data” aan te bieden, wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk deze informatie in te zetten bij het plannen van het productieproces en de verkoopondersteuning. Hierdoor vervalt de eigen administratie en wordt de informatie die de overheid toch al bij moest houden voor diverse andere toepassingen beschikbaar.

Goudmijn
Bejo en RijkZwaan gaan de open data inzetten om de productieplanning van nieuwe gewassen verder te optimaliseren.”We zitten te smachten op deze informatie”, aldus Tjeerd Vrind van Bejo tijdens de ondertekening. De open data is daarmee een goudmijn voor de zaaizaadproducenten in Nederland. Ook Hapit als belangrijke solution provicer in de sector, onderstreept nogmaals dat deze overheidsinformatie een schat aan waarde vertegenwoordigd voor de sector. Hapit zal de open dat in haar systemen gaan inbouwen zodat ook andere producenten van de informatie kunnen profiteren.

In de komende maanden zal het projectteam van de NVWA de informatie uit CLIENT-Export gaan halen en deze via webservices aanbieden aan de zaaizaadproducenten. Intussen gaan de zaaizaadproducenten aan de slag met het ontwikkelen van allerlei toepassingen. Nog voor de zomer willen ze proberen een toepassing op basis van open dat te kunnen presenteren.

ondertekening

De ondertekenaars (vlnr):
Hapit: Wouter van Stuyvensant Meijen
NVWA: Jan Meijer
Bejo: Dick van der Zeijden
RijkZwaan: Marjolein Verbraeken
(inzet) Plantum: Marian de Beuze

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!