Ontwerp van de sectorapplicatie vastgelegd


In de analyse is onderzocht of er één gezamenlijke aanvraagprocedure gemaakt kon worden voor een zending die zowel een veterinair als een fytosanitair certificaat nodig heeft. Dit bleek niet mogelijk. Wel zal met een kopieerfunctie de last voor de aanvrager zo beperkt mogelijk worden gehouden. De ontwerpfase werd afgesloten met een sessie met de ontwikkelaar, zodat de specificaties maar voor een uitleg vatbaar zijn. Dit ontwerp zal in de maanden juli en augustus worden gerealiseerd.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!