Partnership Agreement The Netherlands – Indonesia


Donderdag 16 september jl. is in Indonesië een Partnership Agreement tussen Nederland en Indonesië getekend welke met ingang van die datum van kracht is gegaan. Dit is tot stand gekomen door de diverse e-Cert missies van Benno Slot en Lex Moret, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Indonesië en de Indonesische Ministerie voor Landbouw.

In de overeenkomst is vastgelegd dat van de zijde van beide landen krachtinspanningen worden gedaan om te komen tot elektronisch certificeren. Verder zijn beide landen overeengekomen om ieder een pilot project te starten voor elektronisch certificeren voor de import en export van fytosanitaire en veterinaire zaken.

Zie ook het Indonesische nieuwsartikel in de Jakarta Globe (Engelstalig).
Zie ook het nieuwsbericht van Landbouwbureau Ankara.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!