Per 1 januari 2015 nieuwe toegang en een wijziging in het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel

Per 1 januari 2015 nieuwe toegang en een wijziging in het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel

Wat moet u doen?

  • Controleer uw mailadres welke gebruikt wordt ten behoeve van het ontvangen van meldingen die in CLIENT Export plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van wijzigingen ten aanzien van in uw e-mailadres. Zorg ervoor dat mails vanuit @nvwa.nl geaccepteerd worden en als veilige post worden beschouwd.

Wat moet u weten?

  • Ten behoeven van het ontvangen van alerts kunt u tot 100 karakters opgeven in het veld “mailadres”. Meerdere mailadressen kunnen worden opgegeven, gescheiden door punt komma.
  • Inloggen op CLIENT Export kan vanaf 1 januari 2015 via de eigen toegang www.hetlnvloket.nl/ecertnlportal. Het is dus niet meer nodig om via een ander portal toegang tot CLIENT Export te krijgen.
  • Per januari a.s. kunnen bedrijven die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn niet langer gebruik maken van de mogelijkheid om op de site in te loggen onder de optie “anders inloggen”. Deze toegang is alleen nog toegankelijk voor bedrijven die geen KvK nummer hebben en niet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.
  • De alternatieve login blijft toegankelijk d.m.v. KvK-nummer en uw persoonlijke beveiligingssleutel.
  • Het vestigingsnummer is door de Kamer van Koophandel aangepast en bestaat nu uit 12 in plaats van 4 cijfers.

Wat doen wij?

  • Wij zorgen ervoor dat u voorlopig zowel met het oude (het 4-cijferige KvK nummer) als met het nieuwe (het 12-cijferige KvK nummer) kunt inloggen op de alternatieve login.
  • Voor meer informatie of indien u vragen heeft, neem dan contact op met de helpdesk van uw sector zie www.www.clientexport.nl. Voor instructies en handleidingen zie www.clientexport.nl/handleidingen.html

Maakt u geen gebruik meer van de applicatie CLIENT?

  • In dat geval verzoeken wij u om naar bovengenoemde link te gaan en een einddatum op te geven in de beheren bedrijfsgegevens. Indien u niet meer over inloggegevens beschikt, dit graag schriftelijk kenbaar maken aan NVWA, t.a.v. de heer M. van Gils, Postbus 43006, 3540 AA, Utrecht.

Deze informatie is ook beschikbaar als brief (pdf).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!