Pilot sector Vis van start


De implementatie van CLIENT Export in de vissector is een samenwerkingsverband tussen exporteurs, de NVWA, inspecteurs en het CLIENT Export team. Het CLIENT Export team, de inspecteurs en de exporteurs werkten gezamenlijk het nieuwe proces voor de aanvraag van certificaten uit. Op basis hiervan is de applicatie gebouwd. De NVWA bepaalde de eisen en dekkingen bij die eisen. Deze vormen de vulling van de applicatie. Momenteel vindt een pilotfase plaats. In deze fase oefenen/testen vertegenwoordigers van diverse productgroepen met real-life casussen. Als daaruit wederom blijkt dat de applicatie en het nieuwe proces werken, dan wordt de nieuwe werkwijze in gebruik genomen door de exporteurs en de keuringsinstantie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!