Publicaties CLIENT Export


In de Molenaar van 23 juli 2010 zijn twee artikelen verschenen over de introductie van CLIENT Export in de diervoedersector. Frank Jan van der Valk ( programma manager) legt in een artikel uit wat CLIENT Export beoogt. Op dit moment loopt er een uitgebreid project voor de harmonisering van exportcertificaten. Dit wordt door werkgroepen van bedrijfsleven en VWA aangestuurd. Een beschrijving van deze werkzaamheden is opgenomen is opgenomen onder de kop Harmonisering van verklaringsteksten. De Molenaar is een vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie, dat gelezen breed gelezen wordt door de Nederlandse en Belgische diervoedersector.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!