4. Is er documentatie beschikbaar inzake de rVDM webservice zoals bijv. het document “Webservice technische specificatie ‘Indienen VDM (Berichtenboek)'” van RVO?

27-10-2020 | Nee, daarvoor zijn de technische sessies. Er wordt wel een beschrijvend document opgeleverd met de duiding van de verschillende webservices en een soapUI project met voorbeeld aanvragen. Dit wordt allemaal op de website van e-Cert ter beschikking gesteld. In de Q&A’s wordt ook aanvullende informatie gegeven.