Als de inhoud van een vooraanmelding wordt afgekeurd omdat er bijvoorbeeld een niet meer geldig UBN wordt gebruikt, krijg ik dan wel een aanvraagnummer terug?

27-10-2020 | Bij sommige inhoudelijke fouten (foutieve combinatie KvK+vestiging en UBN of niet bestaand UBN) wordt de aanvraag niet geaccepteerd en krijgt u dus geen aanvraagnummer maar een foutmelding terug. In de verdere uitwerking van Vraag en antwoord komt te staan bij welke fouten dat gebeurt. Indien velden worden gevalideerd met een domein (zoals UBN) wordt de controle bij de initiële aanvraag gedaan. De controle of de combinatie tussen een mestcode en een opmerkingscode is toegestaan wordt gedaan bij het opvragen van de status.