Als een managementpakket de status van een transport wil opvragen, welke bij het transport betrokken partijen moeten daar dan een machtiging voor afgeven?

27-10-2020 | Berichten via een managementpakket worden ingestuurd met de credentials van de aanvrager. Daar is geen machtiging voor noodzakelijk. Vervoerder, leverancier en afnemer hebben inzicht in het transport waarbij ze betrokken zijn. Degene die meldt, kan het inzien (dat is de stelling van de overheid). Via machtigingen kunt u niet voor iemand anders opvragen, dan heeft u diens e-Herkenning en sleutel nodig.