Begint de ondertekening termijn opnieuw te tellen na weigeren?

27-10-2020 | Dit wordt nog nader uitgewerkt.