“Bij geschat gewicht moet een correctie worden doorgegeven indien dit afwijkt van het werkelijk gewogen gewicht.” Betekent dat gewoon de weegmelding of moet het verschil (correctie) tussen gewogen gewicht en geschat gewicht worden doorgegeven? Zo ja gaat dat dan via het weegbericht?

27-10-2020 | Bij een aantal uitzonderingen waaronder boer-boer mag het gewicht geschat worden. Als achteraf blijkt dat het gewicht anders is, dan moet dit aangepast worden. Dit doorgeven zit allemaal in de Progressive Web App. Er is op dit moment geen andere manier voorzien om de transporten voor specifieke activiteiten te melden.
Indien er een correctie op een reeds ingezonden weegbericht gedaan moet worden, dan moet het gehele weegbericht opnieuw gestuurd worden met de juiste gegevens.