Hoe kan er aangemeld worden op de webservice? Hoe verloopt de authenticatie op de soap berichten? En hoe verloopt dit als er een tussenpartij betrokken is?

27-10-2020 | Het gebruik van De webapplicatie en mobiele applicatie voor rVDM is alleen mogelijk na inloggen via e-Herkening. Om een bericht te kunnen aanleveren moet men beschikken over een account bij e-Cert.nl. Die kan aangemaakt worden door met eHerkenning in te loggen op de e-Cert.nl website. Identificatie wordt gedaan door middel van het KvK + vestigingsnummer. Bij het aanmaken van het account kan men een persoonlijke sleutel opgeven. Melders geven bij de rVDM webserviceberichten altijd hun KvK +vestigingsnummer en sleutel op. Er wordt door de overheid gekeken naar wie de aanvrager is (bijvoorbeeld de transporteur), niet naar wie het bericht inschiet (bijvoorbeeld managementpakket). Het managementpakket stuurt de berichten 1 op 1 door met credentials van de melder. Voor het aanroepen van de webservice zijn geen credentials nodig. Het veiloig beheren van de credentials moet binnen het managementpakket geregeld zijn.