Hoe worden fouten teruggekoppeld bij gebruik van de webservice en is er een lijst van foutcodes met beschrijvingen beschikbaar? Ik ga er van uit dat de website melding maakt van foutieve en onlogische invoerwaarden (bijv. vol-gewicht 300 kg). Hoe zit dat met de webservice?

27-10-2020 | Foutmeldingen geven zo duidelijk mogelijk aan wat er mis is gegaan. Er zal een lijst met foutcodes op de rVDM site gepubliceerd worden. Bij het opvragen van de status wordt gedetailleerde inhoudelijke gegevens terug gegeven.