Kunnen alle controles die e-Cert.nl uitvoert gepubliceerd worden? Bijvoorbeeld een controle op een beëindigde status van een relatie.

27-10-2020 | Er zijn twee vormen van controle. De eerste is of relaties bestaan en nog actief zijn. Bij het inschieten van een bericht wordt op de velden die gevuld worden uit relatiebestanden direct gecontroleerd. Bij het opvragen van de status wordt ook beoordeeld of de gegevens inhoudelijk ook kloppen. Als een relatie niet bestaat of niet meer actief is, wordt bij de aanvraag een foutmelding gegenereerd. Of de relatie de juiste erkenning heeft volgt bij het opvragen van de status. rVDM zal alle controles die gedaan worden bij het opvragen van de status publiceren als open data. Deze link volgt nog.