Moet bij een verzamelmelding het uiteindelijke gerealiseerde aantal transporten nog worden gemeld?

27-10-2020 | Ja. In de vooraanmelding wordt het vooraf geschatte aantal opgegeven. Het daadwerkelijke aantal ritten moet nog in de mobiele applicatie (PWA) worden opgegeven. Dit wordt nog verder uitgewerkt.