Vervoerders waarbij duidelijk is dat meldingen ontbreken of waarvan kan worden vastgesteld dat ze onvolledig of onjuist zijn worden hierop via rVDM geattendeerd. In deze gevallen wordt de mogelijkheid geboden om tot het moment dat het vervoer via rVDM door de leverancier en afnemer wordt bevestigd, de ontbrekende/juiste gegevens te melden. Daarbij dient een verklaring te worden afgegeven, waarom de betreffende gegevens niet volgens de geldende regels zijn gemeld.

27-10-2020 |

Hoe worden vervoerders hierop geattendeerd?

Door response op een bericht en zelf status opvragen.

Hoe moeten de ontbrekende gegevens worden gemeld ?

Door alsnog een juist bericht in te sturen of het (nog te ontwerpen) correctiebericht te gebruiken.

Hoe wordt de verklaring vastgelegd?

Via vooraf vastgestelde opmerkingscodes.