Wat is de procedure als niet volledig voldaan wordt aan de eisen. Het bemonsteren is bijvoorbeeld bij laden en lossen niet gelukt waardoor er geen laad- en/of losbericht is verzonden aan RVO. Wordt het transport dan wel geaccepteerd?

27-10-2020 | Er wordt gewerkt aan een procedure en webservice om achteraf gegevens aan te vullen. Het kan wel zijn dat er alsnog achteraf een sanctie volgt als er niet aan de regelgeving is voldaan. Maar zo wordt wel de mogelijkheid geboden om gegevens compleet en overeenkomstig de feitelijke situatie te maken. Dit herstelbericht moet nog gemaakt worden. Bemonstering niet gelukt is ook een van de meldingscodes in het herstelbericht. Zo is het transport dus toch compleet te maken en kan de notificatie voor ondertekening worden verzonden. Alleen een compleet gemeld transport kan ondertekend worden.